Vincent’s sketchbooks and more


 
Dit project is een initiatief van het Van Gogh Museum Enterprises in samenwerking met Uitgeverij Komma, ontworpen door Typography Interiority & Other Serious Matters en gedistribueerd door Coen Sligting Bookimport.
 
This project is an initiative of Van Gogh Museum Enterprises and a cooperation with Komma Publisher, designed by Typography Interiority & Other Serious Matters and distributed by Coen Sligting Bookimport.
 


 
De vier enige overgebleven schetsboeken van Vincent van Gogh zijn in het bezit van het Van Gogh Museum en zullen, vanwege hun kwetsbaarheid, niet meer in het openbaar getoond worden. Om die reden heeft het Van Gogh Museum besloten om van deze vier schetsboeken, die in de periode 1884-1890 gebruikt zijn, drie cahiers, enkele losse schetsen en een brief als facsimile’s in een gelimiteerde oplage uit te laten geven door Uitgeverij Komma.
 
The only four surviving sketchbooks of Vincent van Gogh are held by the Van Gogh Museum but because of their fragility they will no longer be on public display. This has prompted the museum to commission Uitgeverij Komma to produce a limited facsimile edition of these four sketchbooks, which were in use between 1884-1890, together with three notebooks, several loose sketches and a letter.
 

 
Bij het vervaardigen van deze facsimile’s zijn gerenommeerde Nederlandse bedrijven en ambachtslieden betrokken om een ultiem resultaat te kunnen behalen. De facsimile’s worden geleverd in een kubus van walnotenhout, elk in een aparte met vilt beklede lade, die aan vier zijden tegelijk geopend kan worden. Op de kubus ligt een speciale uitgave over het werk en de periode waarin deze schetsboeken gemaakt zijn. Tevens zit aan de onderzijde van de kubus een wissellijst van eveneens walnotenhout geschoven voor de losse schetsen. Laat deze unieke kans om uw eigen museum in huis te halen niet voorbijgaan.
 
Eminent Dutch companies and craftsmen will collaborate on the production of the facsimiles to ensure a product of the highest quality. The facsimiles, each in separate felt-lined drawers, come in a walnut presentation box which opens on all four sides at the same time. On top of the box is a special edition on the work and the period in which the sketchbooks were used. Further, a walnut frame pulls out from underneath the box for the loose sketches. Don’t miss this unique opportunity to bring the museum into your own home.
 


LIMITED EDITION
1000 genummerde exemplaren
1000 numbered copies

PRIJS| COST
€ 5.750,– (incl. btw / vat)
€ 4.950,– PRE-ORDER PRICE

PRE-ORDER NOW! € 4.950,-


KUBUS | CUBE
35 x 35 x 35 cm
American Walnut
Eight drawers (coated aluminum)
 
SOKKEL | PLINTH
52,5 x 35 x 35 cm
Coated steel
 
WISSELLIJST | PICTURE FRAME
35 x 30,5 x 1,8 cm
American Walnut

CATALOGUS | CATALOGUE
35 x 31 x 2 cm
200 pages, full colour
nl-uk
Hardback with embroidered title
and lasered edges
 
SCHETSBOEKEN | SKETCHBOOKS
Nuenen (1884-85)
Nuenen Antwerpen Parijs (1885-86)
Parijs (1886)
Auvers-sur-Oise (1890)

 
EN MEER … | AND MORE …
– Several facsimile sketches
– Facsimile envelope
– Facsimile letter
– Three facsimile notebooks
– Several art supplies
– Certificate

We zijn er trots op dat de kubus en de facsimile’s in Nederland worden vervaardigd.
We are proud that the the cube and the facsimiles are made in the Netherlands.


VAN GOGH MUSEUM
Van Gogh Museum Enterprises Amsterdam
www.vangoghmuseum.nl
 
ONTWERP | DESIGN
Typography Interiority & Other Serious Matters
Den Haag / The Hague
info@typography.nl
www.typography.nl

UITGEVER | PUBLISHER
Uitgeverij Komma
Den Haag / The Hague
t+31(0)70 752 08 78
m+31(0)6 46 26 65 18
stevenhond@uitgeverijkomma.nl
www.uitgeverijkomma.nl
 
VERKOOP EN DISTRIBUTIE | SALES AND DISTRIBUTION
Coen Sligting Bookimport
Alkmaar
m+31(0)6 54 65 04 22
c.sligting@upcmail.nl

 

Please follow and like us:

0 Comments

Please follow & like us
Instagram
Facebook
Facebook
Follow by Email
IMPRINT