SJIMMIE VEENHUIS ASPECT RATIO.


Met zijn eerste boek presenteert beeldend kunstenaar Sjimmie Veenhuis zijn werk vanuit inhoudelijk perspectief aan een groter publiek. Deze unieke publicatie, getiteld Aspect Ratio, biedt een perspectief op het oeuvre van Veenhuis tot nu toe – zijn kunstenaarspraktijk wordt in beeld gebracht en voor het eerst verbonden aan inhoudelijke context en beweegredenen.

Het idee voor dit boek ontstond doordat Veenhuis als onderdeel van zijn solotentoonstelling bij Piet Hein Eek in Eindhoven een selectie werken uit het Van Abbemuseum mocht selecteren en tentoonstellen. Door zijn keuzes kwamen verschillende werelden samen die zich tot elkaar gingen verhouden, waardoor ook Veenhuis’ werk in dezelfde ruimte werd voorzien van nieuwe connotaties en betekenissen.

Het boek Aspect Ratio is een continuering van het contextualiseren van Veenhuis’ beroepspraktijk en biedt de kans om vanuit die invalshoek nieuwe perspectieven aan te boren.

In Aspect Ratio wordt het werk van Sjimmie Veenhuis zo gedetailleerd mogelijk weergegeven door het gebruik van foto’s van tentoonstellingen, foto’s van individuele werken, ontwerptekeningen en details. Tentoonstellingen en projecten van de afgelopen jaren die het werk van Veenhuis op een effectieve manier in beeld brengen vormen de leidraad van het boek. Deze beelden worden aangevuld en voorzien van context door middle van verdiepende teksten.


Ook worden in de publicatie door Veenhuis geselecteerde verwijzingen opgenomen die zich verhouden tot filosofisch, kunsthistorische en minder voor de hand liggende verwantschappen. Door bestaande contexten in het boek opnieuw te combineren ontstaat een nieuwe context, net zoals het materiaal in Veenhuis’ werk een nieuwe betekenis krijgt.

SJIMMIE VEENHUIS
sjimmie veenhuis – Aspect Ratio